นิวแมติก

จำหน่ายนิวเมติกส์ Series ยอดนิยม แบบครบวงจร กระบอกนิวเมติกส์ pnumatic อุปกรณ์ลมที่ใช้ลมทำให้ก้านกระบอกลม เคลื่อนที่ไปในแนวเส้นตรง หรือหมุน 90, 180, 270 หรือ 360 องศา อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานในรูปแบบความดันลมให้เป็นพลังงานกลในรูปแบบของการเคลื่อนที่ โดยจะมีกระบอกลมนิวเมติกส์หลากหลาย อาทิ กระบอกลมนิวเมติกส์, กระบอกลูกสูบลมนิวเมติกส์, กระบอกลมนิวเมติกส์ตามเส้น ชุดกระบอกลมนิวเมติกส์ เป็นต้น โดยกระบอกลมนิวเมติกส์จะมีการทำงานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับกระบอกลมที่จะนำไปใช้ในเครื่องจักรหรืออุตสาหกรรมในการใช้งาน

นิวแมติก
นิวแมติก
[ts-heading h2=”Series ยอดนิยม” h2_font_container=”line_height:50px” h4_font_container=”color:%23474747|line_height:35px” txt_align=”center” reverse_heading=”” use_custom_fonts_h2=”true” use_custom_fonts_h4=”true”][/ts-heading]
นิวเมติกส์ ขายนิวเมติกส์ นิวเมติกส์ราคา

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1319 (magnetic /รุ่นมีแม่เหล็ก) SERIES

นิวเมติกส์ ขายนิวเมติกส์ นิวเมติกส์ราคา

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1320 (รุ่นมีแม่เหล็ก แกนสเตนเลส) SERIES

นิวเมติกส์ ขายนิวเมติกส์ นิวเมติกส์ราคา

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1321 (magnetic stainless steel rod non-magnetic /รุ่นไม่มีแม่เหล็ก) SERIES

นิวเมติกส์ ขายนิวเมติกส์ นิวเมติกส์ราคา

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1386 (magnetic /รุ่นมีแม่เหล็ก) SERIES

นิวเมติกส์ ขายนิวเมติกส์ นิวเมติกส์ราคา

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1390 (magnetic /รุ่นมีแม่เหล็ก) SERIES

นิวเมติกส์ ขายนิวเมติกส์ นิวเมติกส์ราคา

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1391 (รุ่นมีแม่เหล็ก แกนสเตนเลส) SERIES

นิวเมติกส์ ขายนิวเมติกส์ นิวเมติกส์ราคา

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1260 magnetic /รุ่นมีแม่เหล็ก SERIES

นิวเมติกส์ ขายนิวเมติกส์ นิวเมติกส์ราคา

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1262 magnetic /รุ่นมีแม่เหล็ก SERIES

นิวเมติกส์ ขายนิวเมติกส์ นิวเมติกส์ราคา

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1326 (non-magnetic /รุ่นไม่มีแม่เหล็ก)

นิวเมติกส์ ขายนิวเมติกส์ นิวเมติกส์ราคา

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1540 (magnetic /รุ่นมีแม่เหล็ก)

นิวเมติกส์ ขายนิวเมติกส์ นิวเมติกส์ราคา

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1501 (non-magnetic /รุ่นไม่มีแม่เหล็ก)

นิวเมติกส์ ขายนิวเมติกส์ นิวเมติกส์ราคา

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1511 (magnetic /รุ่นมีแม่เหล็ก)

นิวแมติก
นิวเมติกส์ ขายนิวเมติกส์ นิวเมติกส์ราคา
[ts-heading h2=”กระบอกลมนิวเมติกส์ AIR CYLINDER (SERIES 1319)” h2_font_container=”line_height:50px” h4=”(magnetic /รุ่นมีแม่เหล็ก)” h4_font_container=”color:%23474747|line_height:35px” reverse_heading=”” use_custom_fonts_h2=”true” use_custom_fonts_h4=”true”][/ts-heading]

Series : 1319 (magnetic /รุ่นมีแม่เหล็ก)

Bore : 32,40,50,63,80,100,125,160,200

Stroke : ลูกค้า ต้องระบุ

ขนาดแกน : 12,16,20,25,32,40

ขนาดเกลียวปลายแกน : ลูกค้า ต้องระบุ

Front Mounting : Rod Fork (ก้ามปู)  1320.xxx.13/1F

Rear Mounting : Foot (ขายึด) 1200.xx.01

[ts-btn title=”สนใจโทร” size=”sm” link=”url:tel%3A020263854″][ts-btn title=”ID Line : @pneumaxthailand” size=”sm” link=”url:https%3A%2F%2Fline.me%2FR%2Fti%2Fp%2F%2540482ijsog”]
นิวแมติก
นิวเมติกส์ ขายนิวเมติกส์ นิวเมติกส์ราคา
[ts-heading h2=”กระบอกลมนิวเมติกส์ AIR CYLINDER (SERIES 1320)” h2_font_container=”line_height:50px” h4=”(รุ่นมีแม่เหล็ก แกนสเตนเลส)” h4_font_container=”color:%23474747|line_height:35px” reverse_heading=”” use_custom_fonts_h2=”true” use_custom_fonts_h4=”true”][/ts-heading]

Series : 1320 (รุ่นมีแม่เหล็ก แกนสเตนเลส)

Bore : 32,40,50,63,80,100,125,160,200

Stroke : ลูกค้า ต้องระบุ

ขนาดแกน : 12,16,20,25,32,40

ขนาดเกลียวปลายแกน : ลูกค้า ต้องระบุ

Front Mounting : Ball joint (ข้อต่อลูกปืน) 1320.xxx.32F

Rear Mounting : Flange (หน้าแปลน) 1200.xx.02

[ts-btn title=”สนใจโทร” size=”sm” link=”url:tel%3A020263854″][ts-btn title=”ID Line : @pneumaxthailand” size=”sm” link=”url:https%3A%2F%2Fline.me%2FR%2Fti%2Fp%2F%2540482ijsog”]
นิวแมติก
นิวเมติกส์ ขายนิวเมติกส์ นิวเมติกส์ราคา
[ts-heading h2=”กระบอกลมนิวเมติกส์ AIR CYLINDER (SERIES 1321)” h2_font_container=”line_height:50px” h4=”(magnetic stainless steel rod non-magnetic /รุ่นไม่มีแม่เหล็ก)” h4_font_container=”color:%23474747|line_height:35px” reverse_heading=”” use_custom_fonts_h2=”true” use_custom_fonts_h4=”true”][/ts-heading]

Series : 1321 (magnetic stainless steel rod non-magnetic /รุ่นไม่มีแม่เหล็ก)

Bore : 32,40,50,63,80,100,125,160,200

Stroke : ลูกค้า ต้องระบุ

ขนาดแกน : 12,16,20,25,32,40

ขนาดเกลียวปลายแกน : ลูกค้า ต้องระบุ

Front Mounting : –

Rear Mounting : Rear eye (หูหลัง) 1200.xx.03

[ts-btn title=”สนใจโทร” size=”sm” link=”url:tel%3A020263854″][ts-btn title=”ID Line : @pneumaxthailand” size=”sm” link=”url:https%3A%2F%2Fline.me%2FR%2Fti%2Fp%2F%2540482ijsog”]
นิวแมติก
นิวเมติกส์ ขายนิวเมติกส์ นิวเมติกส์ราคา
[ts-heading h2=”กระบอกลมนิวเมติกส์ AIR CYLINDER (SERIES 1386)” h2_font_container=”line_height:50px” h4=”(magnetic /รุ่นมีแม่เหล็ก)” h4_font_container=”color:%23474747|line_height:35px” reverse_heading=”” use_custom_fonts_h2=”true” use_custom_fonts_h4=”true”][/ts-heading]

Series : 1386 (magnetic /รุ่นมีแม่เหล็ก)

Bore : 32,40,50.63,80,100,125,160,200

Stroke : ลูกค้า ต้องระบุ

ขนาดแกน : 12,16,20,25,32,40

ขนาดเกลียวปลายแกน : ลูกค้า ต้องระบุ

Front Mounting : –

Rear Mounting : Flange (หน้าแปลน) 1380.xxx.03AF

[ts-btn title=”สนใจโทร” size=”sm” link=”url:tel%3A020263854″][ts-btn title=”ID Line : @pneumaxthailand” size=”sm” link=”url:https%3A%2F%2Fline.me%2FR%2Fti%2Fp%2F%2540482ijsog”]
นิวแมติก
นิวเมติกส์ ขายนิวเมติกส์ นิวเมติกส์ราคา
[ts-heading h2=”กระบอกลมนิวเมติกส์ AIR CYLINDER (SERIES 1390)” h2_font_container=”line_height:50px” h4=”(magnetic /รุ่นมีแม่เหล็ก)” h4_font_container=”color:%23474747|line_height:35px” reverse_heading=”” use_custom_fonts_h2=”true” use_custom_fonts_h4=”true”][/ts-heading]

Series : 1390 (magnetic /รุ่นมีแม่เหล็ก)

Bore : 32,40,50.63,80,100,125,160,200

Stroke : ลูกค้า ต้องระบุ

ขนาดแกน : 12,16,20,25,32,40

ขนาดเกลียวปลายแกน : ลูกค้า ต้องระบุ

Front Mounting : –

Rear Mounting : Rear male clevis(หูหลังเดี่ยว) 1380.xxx.09/1AF

[ts-btn title=”สนใจโทร” size=”sm” link=”url:tel%3A020263854″][ts-btn title=”ID Line : @pneumaxthailand” size=”sm” link=”url:https%3A%2F%2Fline.me%2FR%2Fti%2Fp%2F%2540482ijsog”]
นิวแมติก
นิวเมติกส์ ขายนิวเมติกส์ นิวเมติกส์ราคา
[ts-heading h2=”กระบอกลมนิวเมติกส์ AIR CYLINDER (SERIES 1391)” h2_font_container=”line_height:50px” h4=”(รุ่นมีแม่เหล็ก แกนสเตนเลส)” h4_font_container=”color:%23474747|line_height:35px” reverse_heading=”” use_custom_fonts_h2=”true” use_custom_fonts_h4=”true”][/ts-heading]

Series : 1391 (รุ่นมีแม่เหล็ก แกนสเตนเลส)

Bore : 32,40,50.63,80,100,125,160,200

Stroke : ลูกค้า ต้องระบุ

ขนาดแกน : 12,16,20,25,32,40

ขนาดเกลียวปลายแกน : ลูกค้า ต้องระบุ

Front Mounting : –

Rear Mounting : Rear clevis(หูหลังคู่) 1380.xxx.09AF

[ts-btn title=”สนใจโทร” size=”sm” link=”url:tel%3A020263854″][ts-btn title=”ID Line : @pneumaxthailand” size=”sm” link=”url:https%3A%2F%2Fline.me%2FR%2Fti%2Fp%2F%2540482ijsog”]
นิวแมติก
นิวเมติกส์ ขายนิวเมติกส์ นิวเมติกส์ราคา
[ts-heading h2=”กระบอกลมนิวเมติกส์ AIR CYLINDER (SERIES 1260)” h2_font_container=”line_height:50px” h4=”(magnetic /รุ่นมีแม่เหล็ก)” h4_font_container=”color:%23474747|line_height:35px” reverse_heading=”” use_custom_fonts_h2=”true” use_custom_fonts_h4=”true”][/ts-heading]

Series : 1260 magnetic /รุ่นมีแม่เหล็ก

Bore : 16,20,25,32,40,50

Stroke : ลูกค้า ต้องระบุ

ขนาดแกน : 6,8,10,12,14

ขนาดเกลียวปลายแกน : ลูกค้า ต้องระบุ

Front Mounting : –

Rear Mounting : Square angle trunnion (หูหลังคู่+ขาเอียง) (1380.xxx.09AF+1380.xxx.11/2AF)

[ts-btn title=”สนใจโทร” size=”sm” link=”url:tel%3A020263854″][ts-btn title=”ID Line : @pneumaxthailand” size=”sm” link=”url:https%3A%2F%2Fline.me%2FR%2Fti%2Fp%2F%2540482ijsog”]
นิวแมติก
นิวเมติกส์ ขายนิวเมติกส์ นิวเมติกส์ราคา
[ts-heading h2=”กระบอกลมนิวเมติกส์ AIR CYLINDER (SERIES 1262)” h2_font_container=”line_height:50px” h4=”(magnetic /รุ่นมีแม่เหล็ก)” h4_font_container=”color:%23474747|line_height:35px” reverse_heading=”” use_custom_fonts_h2=”true” use_custom_fonts_h4=”true”][/ts-heading]

Series : 1262 magnetic /รุ่นมีแม่เหล็ก

Bore : 16,20,25,32,40,50

Stroke : ลูกค้า ต้องระบุ

ขนาดแกน : 6,8,10,12,14

ขนาดเกลียวปลายแกน : ลูกค้า ต้องระบุ

Front Mounting : –

Rear Mounting : –

[ts-btn title=”สนใจโทร” size=”sm” link=”url:tel%3A020263854″][ts-btn title=”ID Line : @pneumaxthailand” size=”sm” link=”url:https%3A%2F%2Fline.me%2FR%2Fti%2Fp%2F%2540482ijsog”]
นิวแมติก
นิวเมติกส์ ขายนิวเมติกส์ นิวเมติกส์ราคา
[ts-heading h2=”กระบอกลมนิวเมติกส์ AIR CYLINDER (SERIES 1326)” h2_font_container=”line_height:50px” h4=”(non-magnetic /รุ่นไม่มีแม่เหล็ก)” h4_font_container=”color:%23474747|line_height:35px” reverse_heading=”” use_custom_fonts_h2=”true” use_custom_fonts_h4=”true”][/ts-heading]

Series : 1326 (non-magnetic /รุ่นไม่มีแม่เหล็ก)

Bore : 50,63

Stroke : ลูกค้า ต้องระบุ

ขนาดแกน : 20

ขนาดเกลียวปลายแกน : ลูกค้า ต้องระบุ

Front Mounting : –

Rear Mounting : –

[ts-btn title=”สนใจโทร” size=”sm” link=”url:tel%3A020263854″][ts-btn title=”ID Line : @pneumaxthailand” size=”sm” link=”url:https%3A%2F%2Fline.me%2FR%2Fti%2Fp%2F%2540482ijsog”]

ข้อมูลเพิ่มเติม

6.01.14N FLOW CONTROL VALVE PNEUMAX 214/2.52.2.1/1 ROLLER SPRING VALVE PNEUMAX 224.52.10.1 FOOT/SPRING VALVE PNEUMAX 224.52.9/2 LEVER/DETENT VALVE PNEUMAX 228.32.0.1 TAPPET/SPRING VALVE PNEUMAX
228.32.8.1/1 PUSH BUTTON/SPRING VALVE PNEUMAX 228.52.8.11/2 PNEUMATIC RETURN – BLACK KNOB PNEUMAX 228.53.32.99/1 O.C. LEVER CENTR. RED VALVE PNEUMAX 228.53.32.99/2 O.C. LEVER CENTR. BLACK VALVE PNEUMAX
228.32.2.1/1 LEVER ROLLER BALL BEARING - SPRING PNEUMAX 228.52.2.1/1 ROLLER VALVE PNEUMAX 228.53.31.9.1/2 C.C. LEVER/SPRING VALVE PNEUMAX 824.52.3.9.M2 SOL/SPRING PNEUMAX 214.52.10/1 FOOT/DETENT VALVE PNEUMAX 228.32.11.1 AIR/SPRING 1/8 3/2 VALVE PNEUMAX
17002B.D.SM REG 1/4 012 IMPROVED RELIEVING PNEUMAX 17004B.B.D.P FR 1/4 20 012 WITH BOWL PROTECTION PNEUMAX 17006B.B.D.P FR+L 1/4 20 012 WITH BOWL PROTECTION PNEUMAX 17206A.B.D FR+L 1/4 20 012 PNEUMAX 17304B.B.C FR 1/2 20 08 PNEUMAX 17306B.B.C FR+L 1/2 20 08 PNEUMAX
17150 BRACKET PNEUMAX 17250 FIXING BRACKET PNEUMAX 17350 FIXING BRACKET PNEUMAX MB 24 220VAC COIL PNEUMAX
MB 5 24VDC COIL PNEUMAX 17070A.C PRESSURE GAUGE 40MM RANGE 0-12 BAR PNEUMAX 300.11.00 ELECTRIC CONNECTOR (PLUG) PNEUMAX 305.11.00 ELECTRIC CONNECTOR (PLUG) PNEUMAX RG1319/0018 SEAL KIT (1321.63.0.01) PNEUMAX 1500.U MAGNETIC SENSOR WITH LED-UNIVERSAL-N.O. PNEUMAX 1580.U MINIATURE MAGNETIC SENSORS WITH LED WITH REED PNEUMAX
17002B.D.SM REG 1/4 012 IMPROVED RELIEVING PNEUMAX 17004B.B.D.P FR 1/4 20 012 WITH BOWL PROTECTION PNEUMAX 17006B.B.D.P FR+L 1/4 20 012 WITH BOWL PROTECTION PNEUMAX 17206A.B.D FR+L 1/4 20 012 PNEUMAX 17304B.B.C FR 1/2 20 08 PNEUMAX 17306B.B.C FR+L 1/2 20 08 PNEUMAX
17150 BRACKET PNEUMAX 17250 FIXING BRACKET PNEUMAX 17350 FIXING BRACKET PNEUMAX MB 24 220VAC COIL PNEUMAX MB 5 24VDC COIL PNEUMAX
17070A.C PRESSURE GAUGE 40MM RANGE 0-12 BAR PNEUMAX 300.11.00 ELECTRIC CONNECTOR (PLUG) PNEUMAX 305.11.00 ELECTRIC CONNECTOR (PLUG) PNEUMAX RG1319/0018 SEAL KIT (1321.63.0.01) PNEUMAX 1500.U MAGNETIC SENSOR WITH LED-UNIVERSAL-N.O. PNEUMAX 1580.U MINIATURE MAGNETIC SENSORS WITH LED WITH REED PNEUMAX
Scroll to Top