จากช่วงเวลาตั้งแต่อดีตที่ Pneumax S.p.A ประเทศอิตาลี ซึ่งเราบริษัท ไทยเอเย่นซีเอ็นยีเนียริ่ง จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของเทคโนโลยีและดิจิทัล ผู้บริหารของ Pneumax S.p.A เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่านั่นคือสิ่งสำคัญและเป็นเครื่องยืนยันถึงการใช้คนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งในอนาคตต่อแต่นี้การเติบโตจะขึ้นอยู่กับรากฐานอันแข็งแกร่งจากความรู้ประสบการณ์อันยาวนานที่พวกเขาสั่งสมมากว่า 40 ปี

แม้ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากมายตั้งแต่ Pneumax S.p.A เริ่มเปิดดำเนินการ สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนนั่นคือ ความปรารถนาอย่างแรงกล้าเพื่อให้ทุกชิ้นงานเกิดความสำเร็จและการตระหนักถึงความคิด การลงมือทำ และมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในทุก ๆ ตัวผลิตภัณฑ์

Pneumax S.p.A คำนึงถึงคุณค่าของลูกค้าทุกราย ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างดีต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยนำขั้นตอนและกิจกรรมต่าง ๆ มาใช้ปฏิบัติ ด้วยความเคารพ ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คน วางโซลูชั่นที่สมบูรณ์ มุ่งเน้นนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มพูนทักษะของพนักงาน รวมทั้งมีการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเติบโตในทุก ๆ ด้าน

Pneumax S.p.A มีการวางโซลูชั่นที่เหมาะสมให้กับลุกค้า OEM และผู้ใช้งาน สำหรับสาขางานอุตสาหกรรม และ Process Automation โดยไม่มีข้อจำกัดทางพื้นที่ภูมิศาสตร์หรือการแบ่งภาค โดยพวกเขาจะใช้กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและบริหารจัดการให้เกิดชิ้นงานด้านนวัตกรรม โดยการผสมผสานกันระหว่าง ระบบนิวเมติกส์, ไฟฟ้าและเทคโนโลยีการควบคุมของเหลว กับทักษะทางเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลเข้าด้วยกัน

Pneumax S.p.A กล่าวไว้ว่า คำว่าเติบโต ครอบคลุมถึงหลายสิ่ง ซึ่งหมายถึงการออกจาก comfort zone เพื่อสร้างความท้าทายอันยิ่งใหญ่ขึ้น การลงทุนในสิ่งใหม่ ๆ เชื่อมั่นในอนาคตข้างหน้า และสร้างความตื่นเต้นกับแนวคิดอันไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้ จากความอุตสาหะเปิดตัวเองสู่ตลาดใหม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Pneumax S.p.A ประสบความสำเร็จอย่างมากในอุตสาหกรรมยานยนต์, Oil & Gas, บรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมยา ซี่งในอนาคตอันใกล้นี้พวกเราจะได้เห็นความท้าท้ายอย่างเต็มรูปแบบที่ทีมงานของ Pnemax S.p.A จะทำงานกันอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยที่จะเผชิญกับสิ่งท้าทายเหล่านั้น

ประวัติความเป็นมาของ Pneumax S.p.A.

Pneumax S.p.A. ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1976 และขึ้นเป็นผู้นำรายสำคัญในการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์นิวเมติกส์ automation ในระดับตลาดโลกตั้งแต่นั้นมา …

อ่านเพิ่มเติม >

พันธกิจและค่านิยมขององค์กร

รูปแบบของงานด้านอุตสาหกรรมก่อกำเนิดขึ้นจากแกนนำหลัก ไม่ใช่แค่เทคโนโลยี และนวัตกรรม เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ทั้งภายในและภายนอกรั้วบริษัท …

อ่านเพิ่มเติม >

ทัศนคติทางธุรกิจ

ทัศนคติทางธุรกิจของ Pneumax S.p.A. เป็นหัวใจสำคัญของรูปแบบองค์กรที่บริหารจัดการด้านเทคโนโลยี, ทักษะความรู้ความสามารถ และความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อที่จะ …

อ่านเพิ่มเติม >

งานวิจัยและนวัตกรรม

Pneumax S.p.A กล่าวถึงนวัตกรรมว่าไม่ได้อยู่ในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เขาจัดจำหน่าย แต่อยู่ในกระบวนการที่ก่อให้เกิดสิ่งเหล่านั้น และอยู่ในผู้ที่เป็นคนทำให้สิ่งนั้นมีความเป็นไปได้…

อ่านเพิ่มเติม >

กลุ่มบริษัทและในเครือ

กลุ่มบริษัทและในเครือจะอยู่ภายใต้การบริหารงานและรายงานต่อ Pneumax Holding ซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่ 23 บริษัททั่วโลก เป็นผู้ผลิต 3 ราย และอีก 20 รายจะเป็นตัวแทนขายต่างสาขา และเวิรค์ชอปซึ่ง…

อ่านเพิ่มเติม >

สถานที่ตั้งและตัวแทนจำหน่ายในอิตาลี

สถานที่ผลิตคุณภาพสูงตั้งอยู่ใจกลางอิตาลี และเครือข่ายการค้าที่ขยายงานออกไป เป็นส่วนประกอบสำคัญที่นำพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในการทำธุรกิจมากว่า 40 ปี…

อ่านเพิ่มเติม >

Scroll to Top