ทิศทางการเคลื่อนที่ของกระบอกลมนิวเมติกส์

ทิศทางการเคลื่อนที่ของกระบอกลมนิวเมติกส์ กระบอกลมนิวเมติกส์เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานลมให้เป็นพลังงานกล ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ไปในแนวเส้นตรงหรือหมุน 90, 180, 270 หรือ 360 องศา 

ทิศทางการเคลื่อนที่ของกระบอกลมนิวเมติกส์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

  • ทิศทางการเคลื่อนที่แบบสองจังหวะ (Two-stroke operation)
  • ทิศทางการเคลื่อนที่แบบสามจังหวะ (Three-stroke operation)

ทิศทางการเคลื่อนที่แบบสองจังหวะ

กระบอกลมนิวเมติกส์แบบสองจังหวะ เคลื่อนที่ได้ 2 ทิศทาง คือ เข้าและออก ทิศทางการเคลื่อนที่จะขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงดันลมที่กระทำต่อด้านใดด้านหนึ่งของกระบอกสูบ กระบอกลมนิวเมติกส์แบบสองจังหวะ เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น การยกและเคลื่อนย้ายวัตถุ การปิดและเปิดประตู

ทิศทางการเคลื่อนที่แบบสามจังหวะ

กระบอกลมนิวเมติกส์แบบสามจังหวะ เคลื่อนที่ได้ 3 ทิศทาง คือ เข้า ออก และหยุด ทิศทางการเคลื่อนที่จะขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงดันลมที่กระทำต่อด้านใดด้านหนึ่งของกระบอกสูบและทิศทางของสปริง กระบอกลมนิวเมติกส์แบบสามจังหวะ เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการหยุดกระบอกลมนิวเมติกส์ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง เช่น การจับยึดวัตถุ การล็อกประตู

ตัวอย่างทิศทางการเคลื่อนที่ของกระบอกลมนิวเมติกส์แบบสองจังหวะ

  • กระบอกลมนิวเมติกส์แบบสองจังหวะ ที่ใช้แรงดันลมเข้าดันลูกสูบให้เคลื่อนที่ออกไปด้านนอก เรียกว่า กระบอกลมนิวเมติกส์แบบออก (Push-out cylinder)
  • กระบอกลมนิวเมติกส์แบบสองจังหวะ ที่ใช้แรงดันลมออกดึงลูกสูบให้เคลื่อนที่เข้ามาด้านใน เรียกว่า กระบอกลมนิวเมติกส์แบบเข้า (Pull-in cylinder)

ตัวอย่างทิศทางการเคลื่อนที่ของกระบอกลมนิวเมติกส์แบบสามจังหวะ

  • กระบอกลมนิวเมติกส์แบบสามจังหวะ ที่ใช้แรงดันลมเข้าดันลูกสูบให้เคลื่อนที่ออกไปด้านนอก เรียกว่า กระบอกลมนิวเมติกส์แบบออก (Push-out cylinder)
  • กระบอกลมนิวเมติกส์แบบสามจังหวะ ที่ใช้แรงดันลมออกดึงลูกสูบให้เคลื่อนที่เข้ามาด้านใน เรียกว่า กระบอกลมนิวเมติกส์แบบเข้า (Pull-in cylinder)
  • กระบอกลมนิวเมติกส์แบบสามจังหวะ ที่ใช้สปริงดันลูกสูบให้เคลื่อนที่เข้ามาด้านใน เรียกว่า กระบอกลมนิวเมติกส์แบบกลับสปริง (Spring-return cylinder)

การเลือกทิศทางการเคลื่อนที่ของกระบอกลมนิวเมติกส์ ควรพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ลักษณะงานที่ต้องการใช้งาน ระยะทางในการเคลื่อนที่ และน้ำหนักของชิ้นงาน

หากท่านใดที่กำลังมองหาโรงงานกระบอกลมนิวเมติกส์ รับผลิตกระบอกลมนิวเมติกส์ จำหน่ายกระบอกลมนิวเมติกส์ราคาโรงงาน Peumax เรารับผลิตและจำหน่ายกระบอกลมนิวเมติกส์รายใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งเราได้รับมาตรฐานการผลิตระดับสากล หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถติดต่อได้ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างที่แสดง

บทความที่เกี่ยวข้อง

สนใจสอบถามได้ที่

โทร : 02-026-3854

E-mail : pneumatic_online@thai-a.co.th

Line ID : @pneumaxthailand

This image has an empty alt attribute; its file name is Thai-A-banner-%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD-1024x160.jpg
Scroll to Top