นิวแมติก

อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม หรือชุดกรองลมอัด  อะไหล่ปั๊มลม (F.R.L Combination) คือ อุปกรณ์ที่ปรับปรุงคุณภาพของลมซึ้งอยู่ในสภาพเป็นลมอัด เป็นอุปกรณ์ลมนิวเมติกส์ (compressed Air) ให้พร้อมก่อนนำไปใช้งาน ปกติลมอัดมักจะมีความร้อนชื้นและละอองน้ำ รวมถึงละอองฝุ่นมาปะปนอยู่

Pressure regulator
17102B.D.SM (G1/4″) (Technopolymer body)
17002B.D.SM (G1/4″) (Zinc alloy body)
17002A.D.SM (G1/8″) (Zinc alloy body)
17202A.D.SM (G1/4″) (Zinc alloy body)
17202B.D.SM (G3/8″) (Zinc alloy body)
17302B.D.SM (G1/2″) (Zinc alloy body)
17302E.C.SM (G3/4″) (Zinc alloy body)
     VERSION
1 = Technopolymer body
0, 2, 3 = Zinc alloy body
     CONNECTIONS
Port  = G 1/8″, G 1/4″, G 3/8″, G 3/4″
Pressure range = 0-8 , 0 – 12 bar
     TYPE
SM = improved relieving
Max working pressure (bar) : 13 bar – 1.3 MPa
Temperature  : 50°C

หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น

Filter – pressure regulator
17004B.B.D.P (G1/4″)
17204A.B.D (G1/4″)
17204B.B.D (G3/8″)
17304B.B.C (G1/2″)
17304B.B.C.S (G1/2″ auto drain)
17304E.B.C (G3/4″)
     CONNECTIONS
Port = G 1/2″, G 1/4″, G 3/8″, G 3/4″
Pressure range = 0-8 bar, 0 – 12 bar
     TYPE
Filter = 20μ  Bowl protection , Automatic drain
Max working pressure (bar) : 13 bar – 1.3 MPa
Temperature  : 50°C

หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น

Filter pressure regulator + Lubricator
17006B.B.D.P(G1/4″)
17206A.B.D(G1/4″)
17206B.B.D(G3/8″)
17306B.B.C(G1/2″)
17306B.B.C.S(G1/2″ auto drain)
17306E.B.C(G3/4″)
     VERSION
0, 2, 3 = Zinc alloy body
     CONNECTIONS
Port  = G 1/2″, G 1/4″, G 3/8″, G 3/4″
     TYPE
Filter = 20μ  Bowl protection , Automatic drain
Pressure range = 0-8 bar, 0 – 12 bar
Max working pressure (bar) : 13 bar – 1.3 MPa
Temperature  : 50°C

หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น

Filter + Pressure regulator + Lubricator
17007A.B.D.P (G1/8″)
17207A.B.D(G1/4″)
17207B.B.D(G3/8″)
17307B.B.C(G1/2″)
17407NB.B.C(G1″)
     VERSION
0, 2, 3, 4 = Zinc alloy body
     CONNECTIONS
Port  = G 1/8″, G 1/4″, G 3/8″, G 1/2″, G1″
     Type
Filter = 20μ  Bowl protection
Pressure range = 0-8 bar, 0 – 12 bar
Max working pressure (bar) : 13 bar – 1.3 MPa
Temperature  : 50°C

หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น

Pressure gauge
17070A.C
17070B.C
    Dia ø=  40 MM. , 50 MM.
    Pressure range = Scale 0-12 bar
    Port  = G 1/8″

หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น

 Fixing Bracket
   17150 size 1
   17250 size 2
   17350 size 3

หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น

Scroll to Top