Uncategorized

อะไรที่ทำให้เกิดความสกปรกในระบบนิวเมติกส์
Uncategorized, กระบอกลมนิวเมติกส์, บทความ

อะไรที่ทำให้เกิดความสกปรกในระบบนิวเมติกส์

หากพูดถึงระบบนิวเมติกส์ เมื่อเครื่องจักรได้ทำงานไปสักระยะมักจะเกิดปัญหาจากความชื้นและฝุ่นละอองที่ปะปนอยู่ในอากาศ

ระบบการกันการกระแทกของกระบอกลมนิวเมติกส์
Uncategorized, กระบอกนิวเมติกส์, บทความ

ระบบการกันการกระแทกของกระบอกลมนิวเมติกส์

อากาศอัดสามารถเข้าสู่กระบอกลมด้วยความเร็วสูงได้ และหากลูกสูบไปชนฝา หรือหัวกระบอกด้วยความเร็วแล้ว อาจทำให้กระบอกเกิดความเสียหายได้

Scroll to Top