สินค้า Festo ในระบบนิวเมติก (Pneumatic) เป็นสินค้าเกี่ยวกับระบบการส่งถ่ายกำลัง โดยอาศัยความดันลมเป็นตัวกลางในการส่งถ่าย
กำลังการทำงานในระบบนิวเมติกส์ที่นำไปใช้ในการจับยึด, เคลื่อนที่, ขึ้นรูป หรือเป็นส่วนประกอบในขั้นตอนต่าง ๆ ของเครื่องจักร
ในการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องอาศัยส่วนประกอบอื่น ๆ ด้วย

เจาะกระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่นมาตรฐาน

ชุดกรองลมนิวเมติกส์

โซลินอยด์วาล์ว

[ts-heading h2=”เจาะกระบอกลมนิวเมติกส์ รุ่นมาตรฐาน” h2_font_container=”line_height:50px” h4=”(Pneumatic Standard Cylinders)” h4_font_container=”color:%23474747|line_height:35px” txt_align=”center” reverse_heading=”” use_custom_fonts_h2=”true” use_custom_fonts_h4=”true”][/ts-heading]

ชื่อสินค้า : กระบอกลมรุ่น DSBC

รุ่น : DSBC SERIES

ชื่อสินค้า : กระบอกลมรุ่น DSBG

รุ่น : DSBG SERIES

ชื่อสินค้า : กระบอกลมรุ่น Compact ADVC

รุ่น : ADVC SERIES

ชื่อสินค้า : กระบอกลมรุ่น Compact AEN

รุ่น : AEN SERIES

ชื่อสินค้า : กระบอกลมรุ่น Compact ADN

รุ่น : ADN SERIES

ชื่อสินค้า : กระบอกลมรุ่น DSNUC

รุ่น : DSNU SERIES

ชื่อสินค้า : กระบอกลมรุ่น Compact EG

รุ่น : EG SERIES

ชื่อสินค้า : กระบอกลมรุ่น DSBF

รุ่น : DSBF SERIES

นิวแมติก
[ts-heading h2=”ชุดกรองลมนิวเมติกส์” h2_font_container=”line_height:50px” h4=”(Filter Regulator)” h4_font_container=”color:%23474747|line_height:35px” txt_align=”center” reverse_heading=”” use_custom_fonts_h2=”true” use_custom_fonts_h4=”true”][/ts-heading]

ชื่อสินค้า : ชุดกรองลมรุ่น MSB4

รุ่น : MSB4 SERIES

ชื่อสินค้า : ชุดกรองลมรุ่น LFR

รุ่น : LFR SERIES

ชื่อสินค้า : ชุดกรองลมรุ่น MS6

รุ่น : MS6 SERIES

ชื่อสินค้า : ชุดกรองลมรุ่น MSB4

รุ่น : SMSB4 SERIES

ชื่อสินค้า : ชุดกรองลมรุ่น MS4

รุ่น : MS4 SERIES

นิวแมติก
[ts-heading h2=”โซลินอยด์วาล์ว” h2_font_container=”line_height:50px” h4=”(Solenoid Valve)” h4_font_container=”color:%23474747|line_height:35px” txt_align=”center” reverse_heading=”” use_custom_fonts_h2=”true” use_custom_fonts_h4=”true”][/ts-heading]

ชื่อสินค้า : โซลินอยด์วาล์ว รุ่น VZWD

ชื่อสินค้า : โซลินอยด์วาล์ว รุ่น VZWF

ชื่อสินค้า : โซลินอยด์วาล์ว รุ่น VSNC

ชื่อสินค้า : โซลินอยด์วาล์ว รุ่น VZWM

ชื่อสินค้า : วาล์วแม่เหล็ก รุ่น VUVG

ชื่อสินค้า : วาล์วแม่เหล็ก รุ่น VSVA

ชื่อสินค้า : วาล์วแม่เหล็ก รุ่น VUVS

นิวแมติก
Scroll to Top