วาล์วควบคุมทิศทางลม โดยการสั่งงานด้วยคอยด์ไฟฟ้า ร่วมกับสปริง หรือคอยด์ไฟฟ้าอีกตัว (รวมเป็น 2 ตัว)

TAPPET-SPRING 3/2 ตัวแทนจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ Pneumax จากอิตาลี
Tappet-spring 3/2
Body : Anodized aluminum alloy Series
Spools : Stainless steel 228.32.0.1
Function : 3/2
Port : G 1/8″
Seal: NBR
Spring : Spring steel

หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น

LEVER ROLLER BALL BEARING-SPRING 3/2 - 5/2 สินค้า Pneumax
Lever roller ball bearing-spring 3/2 – 5/2
Body : Anodized aluminum alloy Series
Spools : Stainless steel 228.32.2.1/1
Function : 3/2, 5/2 228.52.2.1/1
Port : G 1/8″
Seal: NBR
Spring : Spring steel

หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น

Lever roller ball bearing-spring 3/2 Metal roller
Body : Anodized aluminum alloy Series
Spools : Stainless steel 228.32.3.1/2
Function : 3/2
Port : G 1/8″
Seal: NBR
Spring : Spring steel

หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น

Lever sensitive-differential 3/2-5/2
Body : Anodized aluminum alloy Series
Spools : Stainless steel 228.32.4.13
Function : 3/2, 5/2 228.52.4.13
Port : G 1/8″
Seal: NBR
Spring : Spring steel

หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น

Lever front-2 positions 3/2-5/2 (Black)
Body : Anodized aluminum alloy Series
Spools : Stainless steel 228.32.55/2
Function : 3/2, 5/2 228.52.55/2
Port : G 1/8″
Seal: NBR
Spring : Spring steel

หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น

จำหน่าย โซลินอยด์วาล์ว SOLENOID VALVE SERIES 200 ขายโซลินอยด์วาล์ว
Push button-spring 3/2-5/2 (Red,Black)
Body : Anodized aluminum alloy Series
Spools : Stainless steel 228.32.8.1/1, 228.32.8.1/2
Function : 3/2, 5/2 228.52.8.1/1, 228.52.8.1/2
Port : G 1/8″
Seal: NBR
Spring : Spring steel

หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น

Pedal plastic miniaturized-Spring 5/2
Body : Anodized aluminum alloy Series
Spools : Stainless steel 228.52.10.1P
Function : 5/2
Port : G 1/8″
Seal: NBR
Spring : Spring steel

หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น

Pneumatic-spring 5/2
Body : Anodized aluminum alloy Series
Spools : Stainless steel 228.52.11.1
Function : 5/2
Port : G 1/8″
Seal: NBR
Spring : Spring steel

หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น

Switch lateral 2 positions 5/2
Body : Anodized aluminum alloy Series
Spools : Stainless steel 228.52.6.27(30)
Function : 5/2
Port : G 1/8″
Seal: NBR
Spring : Spring steel

หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น

โซลินอยด์วาล์ว จำหน่ายโซลินอยด์วาล์ว Solenoid Valve Series 400
Lever lateral-Spring 5/2 (Black)
Body : Anodized aluminum alloy Series
Spools : Stainless steel 228.32.9.1/2
Function : 3/2, 5/2 228.52.9.1/2
Port : G 1/8″ 224.32.9.1/2
Seal: NBR 224.52.9.1/2
Spring : Spring steel 212.52.9.1

หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น

Lever lateral 2 positions 5/2 (Black)
Body : Anodized aluminum alloy Series
Spools : Stainless steel 228.32.9/2
Function : 3/2, 5/2 228.52.9/2
Port : G 1/8″ 224.32.9/2
Seal: NBR 224.52.9/2
Spring : Spring steel 212.52.9

หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น

Lever lateral spring centre 3 positions Closed centres(Black)
Body : Anodized aluminum alloy Series
Spools : Stainless steel 228.53.31.9.1/2
Function : 5/2 224.53.31.9.1/2
Port : G 1/8″ 212.53.31.9.1
Seal: NBR
Spring : Spring steel

หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น

Lever lateral spring centre 3 positions open centres(Black)
Body : Anodized aluminum alloy Series
Spools : Stainless steel 228.53.32.9.1/2
Function : 5/2 224.53.32.9.1/2
Port : G 1/8″ 212.53.32.9.1
Seal: NBR
Spring : Spring steel

หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น

Lever central (spring 3 pos.) 5/3 lever in technopolymer (Red,Black)
Body : Anodized aluminum alloy Series
Spools : Stainless steel 228.53.32.99/1
Function : 5/2 228.53.32.99/2
Port : G 1/8″
Seal: NBR
Spring : Spring steel

หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น

Pedal aluminium-spring 5/2, G1/4″
Body : Anodized aluminum alloy Series
Spools : Stainless steel 224.52.10.1
Function : 5/2
Port : G 1/4″
Seal: NBR
Spring : Spring steel

หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น

Scroll to Top