วาล์วควบคุมทิศทางลม โดยการสั่งงานด้วยคอยด์ไฟฟ้า ร่วมกับสปริง หรือคอยด์ไฟฟ้าอีกตัว (รวมเป็น 2 ตัว)

SOLENOID VALVE-SPRING 5/2, G1/4″
Body : Anodized aluminum alloy Series
Spools : Hardened nickel plated steel 414/2.52.0.1.M2
Function : 5/2 Coil : ระบุไฟ 12,24,48 DC 267
Port : G 1/4″ Coil : ระบุไฟ 110,230 VAC 267
Seal: NBR Connector 66
Spring : Spring steel

หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น

โซลินอยด์วาล์ว Solenoid Valve Series 400
SOLENOID VALVE-SPRING  3/2, G1/4″
Body : Anodized aluminum alloy Series
Spools : Hardened nickel plated steel 414/2.32.0.1.M2
Function : 3/2 Coil : ระบุไฟ 12,24,48 DC 267
Port : G 1/4″ Coil : ระบุไฟ 110,230 VAC 267
Seal: NBR Connector 66
Spring : Spring steel

หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น

โซลินอยด์วาล์ว Solenoid Valve Series 400
SOLENOID – SOLENIOD  5/2, G1/4″
Body : Anodized aluminum alloy Series
Spools : Hardened nickel plated steel 414/2.52.0.0.M2
Function : 5/2 Coil : ระบุไฟ 12,24,48 DC 267
Port : G 1/4″ Coil : ระบุไฟ 110,230 VAC 267
Seal: NBR Connector 66
Spring : Spring steel

หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น

โซลินอยด์วาล์ว Solenoid Valve Series 400
SOLENOID VALVE-DIFFERENTIAL 5/2, G1/4″
Body : TECHNOPOLYMER Series
Spools : Hardened nickel plated steel T424.52.0.12.B.(ระบุไฟ)
Function : 5/2 Connector 66
Port : G 1/4″ Coil : ระบุไฟ 267
Seal: NBR

หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น

โซลินอยด์วาล์ว Solenoid Valve Series 400
SOLENOID VALVE-DIFFERENTIAL  3/2, G1/4″
Body : TECHNOPOLYMER Series
Spools : Hardened nickel plated steel T424.32.0.12.B.(ระบุไฟ)
Function : 3/2 Connector 66
Port : G 1/4″ Coil : ระบุไฟ 267
Seal: NBR

หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น

Scroll to Top